Kontakt

 

KDZ s.r.o.

Južná trieda 119

040 01 Košice

 

e-mail: kdz@kdz.sk

telefón / fax: 055/623 15 19

 

Kontaktné osoby

 

RNDr. Alfréd Kozár                                          Ing. Nataša Kozárová

e-mail: kozar@kdz.sk                                           e-mail: kozar@kdz.sk

telefón: 0905 647 999                                         telefón: 0905 471 939

Zodpovední za:

  • podnikanie v oblasti nakladania s ostatnými odpadmi
  • kúpa, predaj a renovácia náhradných dielov na železničné vozne
  • zber a odvoz odpadu z elektrických zariadení tzv. elektroodpad
  • nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  • stavebné práce
  • sprostredkovanie predaj drvičov spoločnosti VORTEX

 

Iveta Petrášová

e-mail: petrasovas@kdz.sk

Telefón: 0905 512 498

Zodpovedná za:

  • vedenie mzdového, jednoduchého a podvojného účtovníctva


Ing. Alfréd Kozár

E-mail: kozar@kdz.sk

Telefón: 0907 397 056

Zodpovedný za:

  • poradenstvo vo veciach povolenia a vykonávania banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom

 

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo: 18314/V

IČO: 36611581, DPH: SK 2022200048